صنایع شما

فولاد

...به زودی
Crucible Furnace - Foundry

چدن

...به زودی
Ironmaking - Iron industry

مس

...به زودی
Reheat furnace

خدمات ما

انتخاب دیرگداز

...به زودی
انتخاب دیرگداز

کنترل کیفیت

...به زودی
کنترل کیفیت

مدیریت پروژه

...به زودی
مدیریت پروژه

لجستیک

...به زودی
لجستیک

طراحی و مهندسی

...به زودی
طراحی و مهندسی

تولید

...به زودی
تولید

پریکست

...به زودی
پریکست

آنالیز

...به زودی
آنالیز

نصب

...به زودی
نصب

آموزش

...به زودی
آموزش

نظارت بر نصب

...به زودی
نطارت بر نصب

تعمیر و نگهداری

...به زودی
تعمیر و نگهداری

ارزیابی های دیرگداز و ایمنی

...به زودی
ارزیابی های دیرگداز و ایمنی

تامین نسوز

...به زودی
تامین نسوز
Contact Calderys
با ما در ارتباط باشید

تماس با ما

برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.